KADRA


JOLANTA MARIA RYBARCZYK
Dyrektor
Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: tytuł magistra na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: studia podyplomowe w zakresie Europeistyka
 • Collegium Balticum w Szczecinie: język angielski specjalizacja nauczycielska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim: studia podyplomowe w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • WOM w Gorzowie Wielkopolskim – zarządzanie oświatą
 • Polski Instytut Montessori – zarządzanie placówkami montessoriańskimi
 • Polski Instytut Montessori: Dyplom Nauczyciela Montessori. Ukończyła 450 godzinny program zawierający teorię, obserwację i praktykę w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia.
 • Polski Instytut Montessori: Ukończyła 300 godzinny program zawierający teorię, obserwację w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi w wieku 6 – 9 lat
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze: Metoda Dobrego Startu

 

JOLANTA STACHOWIAK
Zastępca dyrektora
Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie: studia wyższe zawodowe na wydziale pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem fizycznym.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku tytuł magistra w zakresie pedagogiki, specjalność nauczycielska.
 • Uniwersytet Szczeciński: studia podyplomowe w zakresie Menedżer Oświaty – Organizacja i Zarządzanie Oświatą.


 

DARIA MAGDZIARZ
Kierownik Przedszkola
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług: tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych.

 

natalia_musolf NATALIA MUSOLF-NOWAK
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny: tytuł zawodowy licencjat na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Humanistyczny. Specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Dziecka

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: Dyplom Nauczyciela Montessori. Ukończyła 450 godzinny program zawierający teorię, obserwację i praktykę w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia.

 

EWELINA SOBÓR – RĄCZEWSKA
Nauczyciel asystent
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny: tytuł magistra na kierunku filologia polska, specjalizacje: językoznawcza i nauczycielska.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: Dyplom Nauczyciela Montessori. Ukończyła 450 godzinny program zawierający teorię, obserwację i praktykę w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia.

 

piasecka_marzena MARZENA IWAŃCZYK
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim: tytuł zawodowy licencjat na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, specjalność dodatkowa: pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja: nauczycielska.
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny: tytuł zawodowy licencjat na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury.

 

 malgorzata_stypik  MAŁGORZATA STYPIK
Pomoc nauczyciela
Wykształcenie:

 • Technikum Chemiczne w Kostrzynie: technik chemik

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury