Szachy


PODRÓŻ DO KRAINY SZACHÓW – KORZYŚCI ROZWOJOWE I WYCHOWAWCZE DLA DZIECI:

– poznają nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie,
– uczą się samodzielnie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność,
– rozwijają swoją pamięć i uwagę,
– kształcą w sobie myślenie logiczno-wyobrażeniowe,
– uzyskują poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi,
– uczą się tolerancji i reagowania na niepowodzenia,
– uczą się spokojnie znosić niepowodzenia (porażka też jest wygraną),
– uczą się konsekwencji i wytrwałości w działaniu,
– zyskują na całe życie niezawodnego i interesującego przyjaciela,

Dla niektórych dzieci szachy mogą się stać pasją życia, podczas gdy inne zapamiętają jedynie podstawowe zasady. Niektóre dzieci z naszego przedszkola stanowią kadrę dla Klubu Szachowego LASKER Barlinek. Doskonale też radzą sobie w szkole podstawowej. Jeden z naszych absolwentów w klubie toczy boje z zawodnikami o wiele starszymi i potrafi wygrywać.