Prawa Dziecka


logotypy

PRAWA DZIECKA – LISTOPAD 2013/CZERWIEC 2014

ROZPOWSZECHNIANIE IDEI RÓWNOŚCI I TOLERANCJI ORAZ WIEDZY O PRAWACH DZIECKA, WŚRÓD DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W GMINIE BARLINEK.

ORGANIZATORZY: Niepubliczne Przedszkole Językowe W Wiśniowym Sadzie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek.

UCZESTNICY: Wszystkie dzieci z przedszkoli i szkół (klasy 0 i I) z gminy Barlinek.

CELE PROJEKTU:

 1. Propagowanie idei równości oraz poszanowania inności wśród dzieci.
 2. Rozpowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.
 3. Aktywizowanie przedszkoli w gminie pod kątem działania na rzecz idei równości, tolerancji oraz poszanowania praw dziecka.
 4. Integracja środowisk przedszkolnych w gminie, w celu doskonalenia form i metod pracy z dziećmi.

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Rzecznik Praw Dziecka
 2. Przedstawiciele rodziców ze wszystkich przedszkoli gminy Barlinek
 3. Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Barlinek
 4. Przedstawiciele przedsiębiorstw w Barlinku ( Bomet, Thermo Transit, Metpol, Bartniccy, Transport Towarowy K. Podsiedzi, Gaspol, Megat).

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Nakręcenie filmu Kochaj mnie żebym umiała kochać, bo uczę się życia od Ciebie.
 2. Prezentacja filmu z okazji Dnia Mamy i Taty wszystkim rodzicom w BOK Panorama.
 3. Zorganizowanie na rynku miejskim Festynu z okazji Dnia Dziecka, dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Barlinek.
 4. Adaptacja i wystawienie 7 baśni w BOK Panorama.

– wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe w gminie Barlinek prezentowały po 1 lub 2 baśnie adaptując ich fabułę na potrzeby tematyki projektu.

 1. Nagranie wszystkich przedstawień w celu wykorzystania ich przez przedszkola, do realizacji zagadnień związanych z prawami dziecka w planach dydaktyczno-wychowawczych.

Trailer – Prawa Dziecka 2014

Film – Prawa Dziecka 2014