O NAS


Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom wychowania i edukacji opartych na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, wspieranie ich w dążeniu do samodzielności, współpracy w grupie i tolerancji, a poprzez nowoczesną edukację przygotowanie do życia w zglobalizowanym świecie XXI wieku.

 

Wizję montessoriańskiej edukacji charakteryzuje indywidualizacja nauczania, realizowana poprzez prawidłowo zbudowany proces dydaktyczno – wychowawczy, prowadzący do zainteresowania dziecka światem tak, aby stało się odkrywcą kochającym i szanującym siebie oraz innych ludzi.
Proces ten, to dynamiczne oddziaływanie nauczyciela, przygotowanego otoczenia i dziecka.
Poznanie rodziny dziecka oraz zbudowanie z nią relacji ma służyć atmosferze przyjaźni i wzajemnej akceptacji tak, aby dziecko stało się odpowiedzialne, proaktywne, pozytywnie myślące oraz miało poczucie wewnętrznej spójności i własnej wartości.
Podstawowe dążenia przedszkola to demokratyczne współistnienie, stałe podwyższanie jakości pracy, kształcenie potencjału kadry, podnoszenie poziomu warunków działalności przedszkola, zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, utrzymanie sprawnego systemu komunikowania się i zarządzania oraz tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się i wprowadzaniu w świat wartości.


Wyróżnienia i projekty, w których bierzemy udział:

GODLO_PPD PZP_baner-3 certyfikat

 


 

Zobacz również: