OPŁATY


 OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/21

 Lp.
SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
OPŁATA
DODATKOWE INFORMACJE
 1 Wpisowe 450,00 PLN Płatna do 10.06.2020r.
 2 Czesne 490,00 PLN Płatne przez 12 miesięcy. Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Płatne z góry do 5-go każdego miesiąca. 10% zniżki na 2 dziecko uczęszczające do przedszkola, 15% zniżki na 3 dziecko uczęszczające do przedszkola
 3 Ubezpieczenie wybór indywidualny rodzica
 4 Rada Rodziców Informacja pojawi się w przypadku ukonstytuowania się organu.
 5 Stawka żywieniowa 10,00 PLN Jednakowa dla wszystkich dzieci. Podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6 Kary umowne za nieterminowe wpłaty Obowiązują odsetki ustawowe Dotyczy czesnego i zajęć dodatkowych.

.

Dobrowolne zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne

.

 Lp.
RODZAJ ZAJĘĆ
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/2021
DODATKOWE INFORMACJE
 1 Szachy 8,00 PLN Jeden raz w tygodniu
 2 Taniec 4,00 PLN Dwa razy w tygodniu
 3 Twórcze zajęcia plastyczne 4,00 PLN Dwa razy w tygodniu

Na życzenie rodziców przedszkole może wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych.


 

UWAGA!
Opłaty za przedszkole mogą ulec zmianie. Informacja o zmianie wysokości opłat jest podawana przez dyrektora przedszkola na stronie internetowej, do końca lutego poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Regulacja ta nie dotyczy wysokości opłaty tytułem ubezpieczenia.