Zapytania ofertowe / Wyniki postępowań


W związku z realizacją projektu unijnego zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU.
ZAPYTANIE OFERTOWE – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

W związku z realizacją projektu unijnego zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA  –
ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA
ZAŁĄCZNIK NR1

W związku z realizacją projektu ze środków unijnych, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA – ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYP-1/UE/2018
ZAŁĄCZNIK NR1
ZAŁĄCZNIK NR2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA MONTESSORI DO PRZEDSZKOLA W BARLINKU.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA W BARLINKU
WYNIKI POSTĘPOWANIA – NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA W BARLINKU

W związku z realizacją projektu unijnego zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DZIECI.
ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DZIECI.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DZIECI

Zapytanie ofertowe NR WYP-3/UE/2018 na dostarczenie wyposażenia do przedszkola

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
WYPOSAZENIE INTERAKTYWNE – ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA W BARLINKU
Wyniki postępowania – wyposażenie interaktywne
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – MAGICZNY DYWAN

ZAPYTANIE OFERTOWE- MAGICZNY DYWAN


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 19.06 – MAGICZNY DYWAN