EWALUACJA ZEWNĘTRZNA – RAPORT


NADZÓR PEDAGOGICZNY

SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE – RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

W dniach 18-04-2016 – 20-04-2016, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przeprowadzili ewaluację problemową w Niepublicznym Przedszkolu Językowym W Wiśniowym Sadzie.

Jej celem było ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r.

Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Niepubliczne Przedszkole Językowe W Wiśniowym Sadzie spełniło wymagania na poziomie WYSOKIM.

Badaniem objęto 18 dzieci (wywiad grupowy), 69 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) oraz 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono również wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i placówki.

Na podstawie zebranych danych, w dniu 29.04.2016 r. został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji dostępny jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000213807167.pdf